प्रदेश सरकार
बागमती प्रदेश
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
कृषि विकास निर्देशनालय

माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला

हेटौडा, मकवानपुर
शिर्षक
प्रयोगशाला उपकरण खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आवह्यवानको सूचना
 1 file(s)   पटक डाउनलोड ';
२०७७/१०/११ विवरण हेर्नुहोस Download
कृषि विकास कार्यालयमा सहभागी हुने सूचना
 1 file(s)   पटक डाउनलोड ';
२०७५-१२-१२ विवरण हेर्नुहोस Download
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनामा सहभागी हुन प्रस्ताब आह्वानको सूचना
 1 file(s)   पटक डाउनलोड ';
२०७५-१२-१२ विवरण हेर्नुहोस Download
सार्बजनिक बिदा सम्बन्धि सूचना
 1 file(s)   पटक डाउनलोड ';
२०७५-१२-१२ विवरण हेर्नुहोस Download
भुमि मन्त्रालय
 1 file(s)   पटक डाउनलोड ';
२०७५-१२-१२ विवरण हेर्नुहोस Download